Τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες

Η τηλεφωνική προώθηση προϊόντων (phone marketing) έχει ως σκοπό την ενημέρωση, προώθηση και σύναψη αρχικής συμφωνίας με τους εν δυνάμει πελάτες σας.

Η προσέλκυση τους γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, με ειδική εκπαίδευση από την εταιρεία μας. Αναλαμβάνουμε:

  • Την τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Τηλεφωνικές έρευνες ικανοποίησης πελατών
  • Επιβεβαίωση και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων
  • Παρακολούθηση και επιβεβαίωση ενεργειών

Με την τηλεφωνική προώθηση προϊόντων δημιουργούμε κανάλια επικοινωνίας με τους υπάρχοντες πελάτες σας, και διευρύνουμε το πελατολόγιο σας με απόλυτη στόχευση. Αναλύουμε και προωθούμε τις λίστες των υποψήφιων πελατών και καταγράφουμε τα αποτελέσματα της επικοινωνίας μαζί τους.

Αναλαμβάνουμε την προώθηση προϊόντων για τους παρακάτω τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για τον τραπεζικό τομέα
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για τον χρηματοοικονομικό τομέα
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για τον ασφαλιστικό τομέα
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για τον τομέα των επικοινωνιών
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για εταιρείες καταναλωτικών αγαθών
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για ακτοπλοϊκές εταιρείες
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για διαφημιστικές εταιρείες
Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για τον τομέα των εκδόσεων